Trwają prace nad wprowadzeniem e-licytacji nieruchomości

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad pomysłem dotyczącym e-licytacje nieruchomości.

“Rząd chce uczynić kolejny krok na drodze cyfryzacji usług publicznych i umożliwić prowadzenie sprzedaży nieruchomości poprzez licytacje elektroniczne – na wzór sprawdzonych już rozwiązań, umożliwiających sprzedaż ruchomości w takim trybie. Rozwiązanie to jest to szczególnie ważne w czasie trwania pandemii COVID-19. “

komunikat Rady Ministrów

Alimenty natychmiastowe – “przełom w sytuacji dziecka”?

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada reformę prawa rodzinnego, w tym wprowadzenie “nakazowego postępowania alimentacyjnego”. 

Ministerstwo chce uzależnić wysokość alimentów natychmiastowych od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i liczby dzieci w rodzinie. 
Przy jednym dziecku miałaby być to kwota 588 zł netto. 

Uzyskanie alimentów natychmiastowych nie ma zamykać drogi do domagania się w przyszłości wyższej kwoty alimentów. 

komunikat Ministerstwa

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Łukasz Pakmur

Komornik doręczy zabezpieczoną przesyłkę

Siódmego listopada minie rok od wejścia w życie art. 139.1 k.p.c. który sprawił, że doręczanie przez komorników pism sądowych nie jest już sytuacją wyjątkową lecz codziennością.

Czasem wnioskodawcy dostarczają komornikom korespondencję podlegającą doręczeniu zapakowaną w kopertę z dołączoną do niej zwrotką sądową, czasem bez takiej zwrotki. Najczęściej jednak dostarczają korespondencję niezabezpieczoną.

W ten sposób komornikom, bez jakiegokolwiek istotnego powodu, przekazywane są nie tylko dane osobowe, lecz często również dane wrażliwe.

Na szczęście ulegnie to zmianie bowiem zmieniony został regulamin urzędowania sądów powszechnych. Od tej pory sąd będzie doręczał powodowi, zaadresowaną w sposób przyjęty dla korespondencji sądowej, kopertę zawierającą wszystkie pisma podlegające doręczeniu, zamkniętą w sposób uniemożliwiający dostęp do zawartości przesyłki bez pozostawienia widocznych śladów.

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Łukasz Pakmur

SKOK-i dołączają do systemu Ognivo

30 października 2020 r. wchodzi w życie zmiana art. 28 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Odtąd realizując zajęcia wierzytelności z rachunku dłużnika będącego członkiem kasy, kasa korzystać będzie z systemu teleinformatycznego.

Poza możliwością dokonywania zajęć rachunków za pośrednictwem systemu teleinformatycznego prawdopodobnie możliwe będzie również ich wyszukiwanie.

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Łukasz Pakmur

Czy będzie obniżenie kwoty wolnej od egzekucji?

Zmiany w regulacjach dotyczących kwoty wolnej od egzekucji?

Ministerstwo Sprawiedliwości dostrzega, że kwota wolna od egzekucji “oderwała się nieco od swojego pierwotnego celu”, a minimalne wynagrodzenie oddala się od minimum egzystencji (minimum egzystencji w 2019 r. wynosiło 616,55 zł, a minimalne wynagrodzenie netto ok. 1634 zł)

Ministerstwo nieprzychylnie patrzy jednak na “proste” obniżenie kwoty wolnej od egzekucji i rozważa raczej wprowadzenie nowego modelu ustalania tej kwoty, w którym to istotnym czynnikiem byłoby, czy dłużnik ma na utrzymaniu dzieci.

Stanowisko Ministerstwa

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Łukasz Pakmur

Wierzyciele będą musieli dłużej poczekać na środki wyegzekwowane z rachunku bankowego.

20-07-2020 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jak to zwykle bywa, przy okazji, wprowadzonych zostało kilka zmian do sądowego postępowania egzekucyjnego.

Co się zmieni?
– W przypadku zbiegu egzekucji sądowej świadczeń alimentacyjnych z egzekucją administracyjną dalszą egzekucję zawsze będzie prowadził komornik sądowy (art. 773 k.p.c).
– Wierzyciele będą musieli dłużej czekać na wyegzekwowane należności. W przypadku pierwszego wpływu środków z zajętego rachunku bankowego, komornik przekaże je wierzycielowi najszybciej w 7 dniu a nie później niż w 14 dniu od ich otrzymania (art. 31 ustawy o komornikach sądowych).
– Komornicy w przypadku uzasadnionych wątpliwości czy wyegzekwowane środki nie pochodzą z sum lub ze świadczeń niepodlegających egzekucji zobowiązani będą wstrzymać się z ich przekazaniem do czasu wyjaśnienia wątpliwości (art. 835.1 k.p.c.)

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Łukasz Pakmur