Dzień Otwarty Komorników Sądowych pod hasłem „masz wiadomość”

25 listopada 2021 r. Krajowa Rada Komornicza przy współpracy wszystkich izb komorniczych organizuje Dzień Otwarty pod hasłem „masz wiadomość”.

Celem akcji jest uświadomienie społeczeństwu, że tylko dzięki informacjom zawartym w przesyłkach poleconych mogą wziąć czynny udział w postępowaniu i skutecznie podjąć obronę swoich praw.

Na potrzeby Dnia Otwartego zostanie uruchomiona infolinia pod numerem telefonu: 22 299 87 77. Dyżur na infolinii będą pełnili komornicy sądowi i asesorzy.

Finałem Dnia Otwartego będzie konferencja, której transmisja zostanie przeprowadzona na Facebooku i kanale YouTube Krajowej Rady Komorniczej. Swój udział w konferencji potwierdzili między innymi Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati, Prezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych Marcin Czugan, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz, Wiceprezes Związku Banków Polskich dr Tadeusz Białek, prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, prof. dr hab. Andrzej Marciniak, dr hab. prof. UMK Piotr Rączka, prof. US dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Rzecznik Praw Obywatelskich, patronat naukowy Wydział Prawa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, a patronat medialny sprawować będzie Dziennik Gazeta Prawna.

e-licytacje nieruchomości

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Łukasz Pakmur informuje, że od 19 września 2021 r. nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego mogą być sprzedawane również w drodze licytacji elektronicznej.

E-licytacje nieruchomości odbywają się za pośrednictwem platformy: www.e-licytacje.komornik.pl

Aby odnaleźć licytacje nieruchomości położonych w Bydgoszczy bądź okolicy, skorzystać należy z panelu wyszukiwania.

Obniżenie kwot wolnych od egzekucji?

Na stronie sejmowej pojawił się projekt ustawy zakładający obniżenie limitu kwoty wolnej od egzekucji:
w Kodeksie pracy – do 85% minimalnego wynagrodzenia za pracę;
w Kodeksie karnym wykonawczym – do 50% wynagrodzenia skazanego;
w Prawie bankowym oraz ustawie do Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo Kredytowych – ze środków zgromadzonych na rachunku do 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

link do projektu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Łukasz Pakmur

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Koszty komornicze w systemie finansowania egzekucji sądowej”

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że 15 października w odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Koszty komornicze w systemie finansowania egzekucji sądowej”.
Organizatorem Konferencji jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Izba Komornicza w Poznaniu oraz Ośrodek Naukowo – Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie.

Elektronizacja postępowania egzekucyjnego wyzwaniem dla wymiaru sprawiedliwości – Stan obecny i perspektywy

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Łukasz Pakmur informuje, że dnia 25. maja odbędzie się konferencja naukowa on-line pt. “Elektronizacja postępowania egzekucyjnego wyzwaniem dla wymiaru sprawiedliwości. Stan obecny i perspektywy.”

“Konferencja dotyczyć będzie obecnie procedowanych przez Parlament przepisów o elektronicznej licytacji nieruchomości, ale również przyszłości postępowania egzekucyjnego: akt elektronicznych czy też doręczeń elektronicznych w postępowaniu egzekucyjnym. Wśród zaproszonych gości, którzy potwierdzili swój udział są m.in. Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta, Prezes Zarządu Związku Przedsiębiorstw Finansowych Marcin Czugan, Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Jacek Cieplak oraz wybitni specjaliści z zakresu procesu cywilnego i mediów elektronicznych: prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska i prof. dr hab. Andrzej Marciniak. Samorząd komorniczy reprezentować będą m.in. Prezes Krajowej Rady Komorniczej dr Rafał Łyszczek oraz Honorowy Prezes Krajowej Rady Komorniczej Rafał Fronczek”

link do wydarzenia

Alimenty natychmiastowe – “przełom w sytuacji dziecka”?

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada reformę prawa rodzinnego, w tym wprowadzenie “nakazowego postępowania alimentacyjnego”. 

Ministerstwo chce uzależnić wysokość alimentów natychmiastowych od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i liczby dzieci w rodzinie. 
Przy jednym dziecku miałaby być to kwota 588 zł netto. 

Uzyskanie alimentów natychmiastowych nie ma zamykać drogi do domagania się w przyszłości wyższej kwoty alimentów. 

komunikat Ministerstwa

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Łukasz Pakmur

Sąd Najwyższy odpowie na pytania dotyczące opłaty za oczywiście niecelowe wszczęcie egzekucji

Do Sądu Najwyższego trafiły dwa zagadnienia prawne dotyczące zasadności obciążania wierzyciela opłatą egzekucyjną z tytułu oczywiście niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Pierwsze, w sytuacji gdy dłużnik zmarł, a drugie gdy dłużnik ogłosił upadłość przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego (sygn. III CZP 3/21 i III CZP 4/21).

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Łukasz Pakmur

Komornik doręczy zabezpieczoną przesyłkę

Siódmego listopada minie rok od wejścia w życie art. 139.1 k.p.c. który sprawił, że doręczanie przez komorników pism sądowych nie jest już sytuacją wyjątkową lecz codziennością.

Czasem wnioskodawcy dostarczają komornikom korespondencję podlegającą doręczeniu zapakowaną w kopertę z dołączoną do niej zwrotką sądową, czasem bez takiej zwrotki. Najczęściej jednak dostarczają korespondencję niezabezpieczoną.

W ten sposób komornikom, bez jakiegokolwiek istotnego powodu, przekazywane są nie tylko dane osobowe, lecz często również dane wrażliwe.

Na szczęście ulegnie to zmianie bowiem zmieniony został regulamin urzędowania sądów powszechnych. Od tej pory sąd będzie doręczał powodowi, zaadresowaną w sposób przyjęty dla korespondencji sądowej, kopertę zawierającą wszystkie pisma podlegające doręczeniu, zamkniętą w sposób uniemożliwiający dostęp do zawartości przesyłki bez pozostawienia widocznych śladów.

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Łukasz Pakmur

SKOK-i dołączają do systemu Ognivo

30 października 2020 r. wchodzi w życie zmiana art. 28 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Odtąd realizując zajęcia wierzytelności z rachunku dłużnika będącego członkiem kasy, kasa korzystać będzie z systemu teleinformatycznego.

Poza możliwością dokonywania zajęć rachunków za pośrednictwem systemu teleinformatycznego prawdopodobnie możliwe będzie również ich wyszukiwanie.

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Łukasz Pakmur