1 grudnia rozpoczyna działalność Krajowy Rejestr Zadłużonych

W rejestrze będzie można znaleźć m.in. informacje o:
– podmiotach wobec których są albo były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne lub upadłościowe,
– podmiotach wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne z uwagi na “bezskuteczność egzekucji”,
osobach wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Informacje o dłużnikach obejmować będą m.in. imię, nazwisko, firmę, PESEL, NIP czy kwotę wierzytelności niewyegzekwowanych.

Rejestr jest dostępny pod adresem www.krz.ms.gov.pl

Dzień Otwarty Komorników Sądowych pod hasłem „masz wiadomość”

25 listopada 2021 r. Krajowa Rada Komornicza przy współpracy wszystkich izb komorniczych organizuje Dzień Otwarty pod hasłem „masz wiadomość”.

Celem akcji jest uświadomienie społeczeństwu, że tylko dzięki informacjom zawartym w przesyłkach poleconych mogą wziąć czynny udział w postępowaniu i skutecznie podjąć obronę swoich praw.

Na potrzeby Dnia Otwartego zostanie uruchomiona infolinia pod numerem telefonu: 22 299 87 77. Dyżur na infolinii będą pełnili komornicy sądowi i asesorzy.

Finałem Dnia Otwartego będzie konferencja, której transmisja zostanie przeprowadzona na Facebooku i kanale YouTube Krajowej Rady Komorniczej. Swój udział w konferencji potwierdzili między innymi Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati, Prezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych Marcin Czugan, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz, Wiceprezes Związku Banków Polskich dr Tadeusz Białek, prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, prof. dr hab. Andrzej Marciniak, dr hab. prof. UMK Piotr Rączka, prof. US dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Rzecznik Praw Obywatelskich, patronat naukowy Wydział Prawa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, a patronat medialny sprawować będzie Dziennik Gazeta Prawna.

e-licytacje nieruchomości

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Łukasz Pakmur informuje, że od 19 września 2021 r. nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego mogą być sprzedawane również w drodze licytacji elektronicznej.

E-licytacje nieruchomości odbywają się za pośrednictwem platformy: www.e-licytacje.komornik.pl

Aby odnaleźć licytacje nieruchomości położonych w Bydgoszczy bądź okolicy, skorzystać należy z panelu wyszukiwania.

Obniżenie kwot wolnych od egzekucji?

Na stronie sejmowej pojawił się projekt ustawy zakładający obniżenie limitu kwoty wolnej od egzekucji:
w Kodeksie pracy – do 85% minimalnego wynagrodzenia za pracę;
w Kodeksie karnym wykonawczym – do 50% wynagrodzenia skazanego;
w Prawie bankowym oraz ustawie do Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo Kredytowych – ze środków zgromadzonych na rachunku do 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

link do projektu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Łukasz Pakmur

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Koszty komornicze w systemie finansowania egzekucji sądowej”

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że 15 października w odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Koszty komornicze w systemie finansowania egzekucji sądowej”.
Organizatorem Konferencji jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Izba Komornicza w Poznaniu oraz Ośrodek Naukowo – Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie.