Obniżenie kwot wolnych od egzekucji?

Na stronie sejmowej pojawił się projekt ustawy zakładający obniżenie limitu kwoty wolnej od egzekucji:
w Kodeksie pracy – do 85% minimalnego wynagrodzenia za pracę;
w Kodeksie karnym wykonawczym – do 50% wynagrodzenia skazanego;
w Prawie bankowym oraz ustawie do Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo Kredytowych – ze środków zgromadzonych na rachunku do 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

link do projektu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Łukasz Pakmur

Dodaj komentarz