Doręczenie korespondencji przez komornika


Komornik na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd doręcza adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty.

Opłata od wniosku o doręczeni korespondencji za pośrednictwem komornika wynosi 60,00zł

Nie zawsze doręczenie korespondencji jest możliwe. Jeżeli komornikowi nie uda się doręczyć korespondencji adresatowi a w ramach podejmowanych czynności nie zostanie ustalony aktualny jego adres to konieczne może się okazać zlecenie komornikowi poszukiwania adresu adresata.

Ustalenie adresu adresata

Postępowanie o ustalenie adresu adresata jest osobnym postępowaniem, możliwym do przeprowadzenia wyłącznie po nieskutecznej próbie doręczenia korespondencji.

Opłata od wniosku o poszukiwanie adresu adresata wynosi 40,00 zł