Spis inwentarza

Spis inwentarza spadku sporządzony zostać może na wniosek osoby która uprawdopodobni, że jest:

  • spadkobiercą
  • uprawnionym do zachowku
  • zapisobiercą

bądź na wniosek:

  • wykonawcy testamentu
  • tymczasowego przedstawiciela
  • wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy

Komornik z urzędu ustala i zamieszcza w spisie inwentarza przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych oraz długi spadkowe wraz ze wskazaniem ich wartości na dzień otwarcia spadku. W spisie inwentarza komornik wykazuje wartość stanu czynnego spadku z uwzględnieniem wartości rzeczy i praw spornych.

Opłata od wniosku o sporządzenie spisu inwentarza wynosi 400zł