Nazywam się Łukasz Pakmur i jestem komornikiem sądowym.

Ustawowy katalog powierzonych mi zadań jest szeroki. W praktyce jednak zajmuję się przede wszystkim egzekwowaniem należności wynikających z umów zawartych między przedsiębiorcami, stwierdzonych nakazami zapłaty, oraz zabezpieczaniem roszczeń jeszcze podczas trwającego między nimi sporu.

Z uwagi na charakter prowadzonych przeze mnie postępowań nieodłącznym elementem mojej pracy jest poszukiwanie majątku dłużników. Poszukuję nieruchomości, ruchomości, rachunków bankowych oraz praw majątkowych dłużników, a także przysługujących im od kontrahentów należności. Przy poszukiwaniu majątku dłużników indywidualnie podchodzę do każdej sprawy i odpowiednio do okoliczności wykorzystuję stosowne narzędzia, rejestry czy bazy danych, które umożliwiają identyfikację majątku dłużnika oraz miejsce jego położenia.

Poza egzekwowaniem należności oraz zabezpieczaniem roszczeń często podejmuje się doręczania korespondencji adresatowi na zarządzenie sądu, poszukiwania adresu adresata korespondencji sądowej, a także poszukiwania majątku upadłego na wniosek syndyka masy upadłości.

Jeżeli chcielibyście Państwo uzyskać więcej informacji, o podejmowanych przeze mnie czynnościach to zapraszam do kontaktu

Łukasz Pakmur