Prior tempore, potrior iure – Pierwszy w czasie, lepszy w prawie

Wierzyciel, który jako pierwszy podejmuje czynności prawne wobec dłużnika, tylko czasami znajduje się w lepszej sytuacji prawnej od pozostałych wierzycieli, jednak prawie zawsze znajduje się w lepszej sytuacji faktycznej.

Dla skuteczności egzekucji czas ma kluczowe znaczenie, dlatego telefon kancelarii pozostaje aktywny także poza godzinami urzędowania a komornik podejmuje czynności terenowe także w godzinach popołudniowych a nawet w weekendy i święta.

Drugim najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na skuteczność egzekucji jest wiedza o majątku dłużnika. Najlepszym źródłem informacji o majątku dłużnika często jest wierzyciel. Informacja o dodatkowych adresach wykonywania działalności, rachunkach bankowych dłużnika, jego kontrahentach czy przysługujących mu prawach majątkowych bywa kluczem do odzyskania należności.