Protokół stanu faktycznego

Protokół stanu faktycznego jest zapisem naocznych spostrzeżeń komornika poczynionych w toku osobistych oględzin.

Przedmiotem protokołu nie mogą być spostrzeżenia poczynione na podstawie dostępnych komornikowi rejestrów i innych publicznych źródeł informacji, jak też hipotezy dotyczące określonych zjawisk, relacji oraz związków przyczynowo-skutkowych.

Protokół stanu faktycznego pozwala na zabezpieczenie dowodów, mogących łatwo ulec zniszczeniu.

Protokół stanu faktycznego jest dokumentem urzędowym a więc stanowi dowód tego, co zostało w nim urzędowo zaświadczone.

Do protokołu stanu faktycznego jako załączniki mogą zostać dołączone np. fotografie czy nośnik z plikiem wideo.

Protokół stanu faktycznego może być wykorzystywany np. do opisania rodzaju i rozmiaru poniesionej szkody.

Opłata za sporządzenie protokołu stanu faktycznego wynosi 400,00 zł