Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Koszty komornicze w systemie finansowania egzekucji sądowej”

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że 15 października w odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Koszty komornicze w systemie finansowania egzekucji sądowej”.
Organizatorem Konferencji jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Izba Komornicza w Poznaniu oraz Ośrodek Naukowo – Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie.

Dodaj komentarz