SKOK-i dołączają do systemu Ognivo

30 października 2020 r. wchodzi w życie zmiana art. 28 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Odtąd realizując zajęcia wierzytelności z rachunku dłużnika będącego członkiem kasy, kasa korzystać będzie z systemu teleinformatycznego.

Poza możliwością dokonywania zajęć rachunków za pośrednictwem systemu teleinformatycznego prawdopodobnie możliwe będzie również ich wyszukiwanie.

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Łukasz Pakmur