Czy będzie obniżenie kwoty wolnej od egzekucji?

Zmiany w regulacjach dotyczących kwoty wolnej od egzekucji?

Ministerstwo Sprawiedliwości dostrzega, że kwota wolna od egzekucji “oderwała się nieco od swojego pierwotnego celu”, a minimalne wynagrodzenie oddala się od minimum egzystencji (minimum egzystencji w 2019 r. wynosiło 616,55 zł, a minimalne wynagrodzenie netto ok. 1634 zł)

Ministerstwo nieprzychylnie patrzy jednak na “proste” obniżenie kwoty wolnej od egzekucji i rozważa raczej wprowadzenie nowego modelu ustalania tej kwoty, w którym to istotnym czynnikiem byłoby, czy dłużnik ma na utrzymaniu dzieci.

Stanowisko Ministerstwa

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Łukasz Pakmur