Wierzyciele będą musieli dłużej poczekać na środki wyegzekwowane z rachunku bankowego.

20-07-2020 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jak to zwykle bywa, przy okazji, wprowadzonych zostało kilka zmian do sądowego postępowania egzekucyjnego.

Co się zmieni?
– W przypadku zbiegu egzekucji sądowej świadczeń alimentacyjnych z egzekucją administracyjną dalszą egzekucję zawsze będzie prowadził komornik sądowy (art. 773 k.p.c).
– Wierzyciele będą musieli dłużej czekać na wyegzekwowane należności. W przypadku pierwszego wpływu środków z zajętego rachunku bankowego, komornik przekaże je wierzycielowi najszybciej w 7 dniu a nie później niż w 14 dniu od ich otrzymania (art. 31 ustawy o komornikach sądowych).
– Komornicy w przypadku uzasadnionych wątpliwości czy wyegzekwowane środki nie pochodzą z sum lub ze świadczeń niepodlegających egzekucji zobowiązani będą wstrzymać się z ich przekazaniem do czasu wyjaśnienia wątpliwości (art. 835.1 k.p.c.)

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Łukasz Pakmur