Komornik doręczy zabezpieczoną przesyłkę

Siódmego listopada minie rok od wejścia w życie art. 139.1 k.p.c. który sprawił, że doręczanie przez komorników pism sądowych nie jest już sytuacją wyjątkową lecz codziennością.

Czasem wnioskodawcy dostarczają komornikom korespondencję podlegającą doręczeniu zapakowaną w kopertę z dołączoną do niej zwrotką sądową, czasem bez takiej zwrotki. Najczęściej jednak dostarczają korespondencję niezabezpieczoną.

W ten sposób komornikom, bez jakiegokolwiek istotnego powodu, przekazywane są nie tylko dane osobowe, lecz często również dane wrażliwe.

Na szczęście ulegnie to zmianie bowiem zmieniony został regulamin urzędowania sądów powszechnych. Od tej pory sąd będzie doręczał powodowi, zaadresowaną w sposób przyjęty dla korespondencji sądowej, kopertę zawierającą wszystkie pisma podlegające doręczeniu, zamkniętą w sposób uniemożliwiający dostęp do zawartości przesyłki bez pozostawienia widocznych śladów.

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Łukasz Pakmur