Sąd Najwyższy odpowie na pytania dotyczące opłaty za oczywiście niecelowe wszczęcie egzekucji

Do Sądu Najwyższego trafiły dwa zagadnienia prawne dotyczące zasadności obciążania wierzyciela opłatą egzekucyjną z tytułu oczywiście niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Pierwsze, w sytuacji gdy dłużnik zmarł, a drugie gdy dłużnik ogłosił upadłość przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego (sygn. III CZP 3/21 i III CZP 4/21).

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Łukasz Pakmur