Alimenty natychmiastowe – “przełom w sytuacji dziecka”?

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada reformę prawa rodzinnego, w tym wprowadzenie “nakazowego postępowania alimentacyjnego”. 

Ministerstwo chce uzależnić wysokość alimentów natychmiastowych od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i liczby dzieci w rodzinie. 
Przy jednym dziecku miałaby być to kwota 588 zł netto. 

Uzyskanie alimentów natychmiastowych nie ma zamykać drogi do domagania się w przyszłości wyższej kwoty alimentów. 

komunikat Ministerstwa

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Łukasz Pakmur