Elektronizacja postępowania egzekucyjnego wyzwaniem dla wymiaru sprawiedliwości – Stan obecny i perspektywy

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Łukasz Pakmur informuje, że dnia 25. maja odbędzie się konferencja naukowa on-line pt. “Elektronizacja postępowania egzekucyjnego wyzwaniem dla wymiaru sprawiedliwości. Stan obecny i perspektywy.”

“Konferencja dotyczyć będzie obecnie procedowanych przez Parlament przepisów o elektronicznej licytacji nieruchomości, ale również przyszłości postępowania egzekucyjnego: akt elektronicznych czy też doręczeń elektronicznych w postępowaniu egzekucyjnym. Wśród zaproszonych gości, którzy potwierdzili swój udział są m.in. Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta, Prezes Zarządu Związku Przedsiębiorstw Finansowych Marcin Czugan, Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Jacek Cieplak oraz wybitni specjaliści z zakresu procesu cywilnego i mediów elektronicznych: prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska i prof. dr hab. Andrzej Marciniak. Samorząd komorniczy reprezentować będą m.in. Prezes Krajowej Rady Komorniczej dr Rafał Łyszczek oraz Honorowy Prezes Krajowej Rady Komorniczej Rafał Fronczek”

link do wydarzenia